AktiviteterTisdagsträning

Tisdagar 18,30 MTB samling:
Alla tisdagar från och med första tisdagen i april t.o.m. sista tisdagen i september.
Samling utanför Allebike. Träningen är gratis – ingen föranmälan, bara att dyka upp.

Obs! Detta är ingen ledarledd, organiserad träning utan ett bra & roligt sätt att träna tillsammans, hitta nya cykelkompisar och nya cykelvägar, deltagande sker på egen risk.

Barn och ungdomar hänvisas till Alingsås SportsClub som samlas samma tid och samma plats, medlemsskap i Alingsås SC krävs för deltagande.